skip to Main Content

FHIR-standardin käyttöönotto terveydenhuollossa: miksi vaiheittainen toteutus on avain onnistumiseen?

Terveydenhuollon FHIR-standardi kasvattaa suosiotaan lukuisten etujensa vuoksi. FHIRin avulla sote-alan tietojärjestelmän käyttöönotto voidaan tehdä helposti pala kerrallaan. Esittelemme tässä muutamia FHIRin etuja.

FHIR eli Fast Healthcare Interoperability Resources on julkinen standardi, jota sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja niiden integraatioissa. FHIRissa määritellään resursseja, jotka vastaavat terveydenhuollon tiedonsiirrossa liikuteltavia käsitteitä.

Standardi, joka vastaa terveydenhuollon muuttuviin tarpeisiin

Kaikki FHIRin resurssit ovat vapaasti käytettävissä ilman rajoituksia. Standardi on käytössä kansainvälisesti, mikä edistää järjestelmien yhteentoimivuutta yli valtiorajojen. Kansainvälisyys mahdollistaa niin uudenlaisten innovaatioiden kehittämisen kuin yhteistyön terveydenhuollon alalla.

FHIR on helppo ottaa käyttöön. Se toimii REST-pohjaisuutensa ansiosta erityisen hyvin esimerkiksi web-sovellusten ja -teknologioiden kanssa sekä pilvessä. Se myös mahdollistaa luontevan mobiilituen – huomattava osa ihmisten asioinnista tapahtuukin nykyisin mobiililaitteella.

FHIR on suunniteltu vastaamaan terveydenhuollon muuttuviin tarpeisiin. FHIR tukee laajaa valikoimaa terveydenhuollon tietotyyppejä, mukaan lukien kliiniset, taloudelliset ja hallinnolliset tiedot, mikä tekee siitä kattavan terveydenhuollon tiedonvaihdon standardin. FHIR määrittelee valmiiksi universaaleja käsitteitä, kuten esimerkiksi potilas-, organisaatio- ja havaintoresurssit.

Koska FHIR on standardirajapinta, vähentää se toimittajariippuvuuden riskiä verrattuna valmistajakohtaiseen rajapintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei järjestelmän asiakas tai sen kehittäjät eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn järjestelmätoimittajaan.

Big bang vs. hiljalleen tapahtuva käyttöönotto

Tietojärjestelmän sisäisen tietomallin uudistaminen vaatii tyypillisesti suuria muutoksia. FHIR taas ottaa kantaa ainoastaan rajapintaan, jolloin on mahdollista toteuttaa vain ne resurssit, joita osakokonaisuuden toteutukseen tarvitaan. Kaikkea ei siis tarvitse rakentaa ja toteuttaa massiivisesti kerralla. Hiljalleen tapahtuva käyttöönotto onnistuukin mainiosti FHIRin avulla.

FHIR-korttipakka
FHIRin resurssit ovat valmiita käytettäviksi.

FHIRissa olennaista on sen käyttötapauskohtainen minimi. Esimerkiksi ajanvaraustoiminnallisuuteen tarvitaan vain kourallinen resursseja kuten ”patient” tai ”appointment”.

Miksi FHIR on hyvä?

FHIR pystyy käsittelemään suuria tietomääriä ja sitä voidaan käyttää monenlaisissa terveydenhuollon sovelluksissa ja asetuksissa. Käytännössä FHIR ottaa kantaa vain tiedon siirtorajapintaan, joten olemassa olevan järjestelmän tietovarantoihin tai tallennusratkaisuihin ei välttämättä tarvitse tehdä muutoksia.

Terveydenhuollon muutoksiin mukautuminen edellyttää joustavuutta. FHIRissa on mahdollista määrittää profiileja, joiden avulla resursseja voi laajentaa tai rajoittaa. FHIR ei kiinteästi rajoita, mitä profiileja se voi palauttaa, sillä saman rajapinnan läpi voidaan palauttaa usean eri profiilin mukaisia resursseja. FHIR-yhteensopivan rajapinnan laajentaminen uusilla profiilimäärityksillä ei vaadi muutoksia rajapintakerrokseen.

Kanta Resepti -rajapinta ja ERA

Kanta-palvelut on toteutettu alun perin HL7 v3 -määrityksillä, mutta palvelua on laajennettu uusilla teknologioilla. Reseptin yksilöintitiedot voi nykyään hakea joko perinteisellä HL7 v3 -rajapinnalla tai uudella FHIR-rajapinnalla.

Atostek ERA mahdollistaa kansallisiin tietojärjestelmiin liittyvien ja niiden tietoja hyödyntävien sote-tietojärjestelmien ja -sovellusten ketterän kehittämisen. ERAssa on otettu palana käyttöön FHIR-rajapinnan reseptitoiminnallisuus. Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan, kuinka Kanta Reseptin -rajapinnassa on hyödynnetty FHIRin ominaisuuksia.


Miika Järvinen
Lead Architect