skip to Main Content

Varaudu sote-tietojärjestelmien käyttökatkoihin – ERA varajärjestelmänä

Tietojärjestelmien suunnittelemattomiin käyttökatkoihin voi varautua. Atostekin ERA-järjestelmää on mahdollista käyttää rinnakkaisena varajärjestelmänä, jonka käyttöön voidaan siirtyä pääjärjestelmän käyttökatkon aikana.

Tietojärjestelmät voivat olla pois käytöstä suunnitellusti ja suunnittelemattomasti. Suunnitellut käyttökatkot johtuvat esimerkiksi järjestelmä- tai infrastruktuuripäivityksistä, ja ne voidaan ajoittaa hiljaisiin ajankohtiin kuten öihin ja viikonloppuihin. Suunnittelemattomat käyttökatkot johtuvat virhe- ja ongelmatilanteista tai ulkoisista tapahtumista kuten palvelunestohyökkäyksistä eikä niitä voida ennustaa saati ajoittaa.

Tietojärjestelmäongelmiin varaudutaan sekä sopimuksilla että teknisillä ratkaisuilla. Sopimuksissa sovitaan palvelutasoista, jotka on saavutettava sekä teknisistä ratkaisuista, jotka on toteuttava. Teknisiä ratkaisuja voivat olla esimerkiksi sovellus-, palvelin- ja tietoliikennetason kahdennukset.

Miten käyttökatkoihin voi varautua?

Kaikista varautumisen keinoista huolimatta käyttökatkon aiheuttamia ongelmia ei voi loppuun asti ehkäistä – suunniteltu käyttökatkokin haittaa toimintaa, jos toiminta pyörii vuorokauden ympäri eikä luontaista taukoa ole. Lisäksi käyttökatkon aikana suoritettava toimenpide, esimerkiksi järjestelmäpäivitys, voi epäonnistua ja aiheuttaa käyttökatkon venymisen suunnitellusta. Toisaalta ihan kaikkia teknisiä ongelmia ei voi estää kahdentamalla ja kahdennuksen mekanismit itsessäänkin ovat alttiita omanlaisilleen virheille.

Harvemmin käytetty, mutta yksinkertainen ja kustannustehokas varautumisen mekanismi on erillinen, rinnakkainen varajärjestelmä, jonka käyttöön voidaan siirtyä pääjärjestelmän käyttökatkon aikana.

ERA varajärjestelmänä

Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa Atostek ERAa on mahdollista käyttää rinnakkaisena varajärjestelmänä.

  1. ERA hakee tiedot suoraan Kanta-palveluista ja on siten riippumaton organisaation omista potilas- ja asiakastietojärjestelmistä sekä niiden toimittajista.
  2. Pilvipalveluna ERA on riippumaton organisaation omista ja lähdejärjestelmätoimittajan tietoliikenneyhteyksistä, palvelimista ja työasemista.
  3. ERA mahdollistaa tietojen katselun lisäksi myös niiden kirjaamisen, eli esimerkiksi kiireelliset lääkemääräykset on mahdollista laatia.

ERAn käyttöönotto itsenäisenä varajärjestelmänä edellyttää organisaation ja sen käyttäjien konfigurointia sekä toimikorttilukijan ajurin asentamista käyttäjien koneille. Kun ERAa käytetään varajärjestelmänä, hinnoittelu perustuu toteutuneeseen käyttöön.


Sampo Ojala
ERA-asiakasvastaava
sampo.ojala@atostek.com
+358 45 7833 4801

Varaa tapaaminen