skip to Main Content
Hahmot keskustelemassa pöydän ja tietokoneiden äärellä.

Miten meillä työskennellään?

Työelämä ja työskentelytavat ovat viimeisen muutaman vuoden aikana kokeneet suuria muutoksia – etätyöstä on tullut uusi normaali monilla työpaikoilla. Nyt, kun työskentely toimistolla on taas mahdollista, miettivät monet, missä haluavat jatkossa työskennellä.

Atostekilla työntekijämme valitsevat itse etätyö- ja hybridimallin väliltä. Etätyöskentelijä työskentelee pääosin kotona ja on toimistolla keskimäärin yhden päivän viikossa. Lähi- tai hybridityöntekijä taas työskentelee pääsääntöisesti toimistolla, mutta halutessaan etäilee kotitoimistolla 0-2 päivää viikossa.

Meillä etätyöajan kokemuksia ja henkilöstön toiveita korona-ajan jälkeisestä työskentelymallista on kerätty muun muassa kehityskeskusteluissa sekä kyselyissä. Tällä hetkellä noin viidennes työntekijöistä haluaisi jatkossakin työskennellä pääasiassa kotoa käsin.

Etätyöskentely sujuu hyvin, miksi emme luovu toimistoista kokonaan?

Mahdollisuus sovittaa työtä ja vapaa-aikaa on ollut atostekilaisten näkökulmasta etätyöskentelyn merkittävin etu. Aikaa on jäänyt enemmän esimerkiksi harrastuksille ja perheelle. Etätyö on antanut työntekijöille vapautta ja työnteko on sujunut kuten toimistollakin. Täysin ongelmatonta etätyöskentely ei kuitenkaan ole ollut, sillä kotona työskennellessä työpäivät ovat saattaneet venyä ja raja töiden sekä vapaa-ajan välillä on voinut hämärtyä.

Työnantajan vastuulla on, että työntekijä voi hyvin myös etätyössä. Lähityöskentelyä voidaankin suositella esimerkiksi silloin, jos työpiste kotona houkuttelee jatkamaan työpäivää pitkälle iltaan asti tai toisaalta, jos koti työympäristönä ei ole esimerkiksi työrauhan näkökulmasta toimiva.

Sujuvasta etätyöskentelystä huolimatta toimistoilla on siis tärkeä rooli tulevaisuudessakin. Atostekilla teetetyn kyselyn mukaan suurin osa työntekijöistämme haluaa jatkossa tehdä töitä hybridisti.

Toimistolla työskentely koetaan tärkeäksi erityisesti silloin, kun projektin eteneminen sekä suunnittelu hyötyvät yhteen kokoontumisesta tai uutta työntekijää perehdytetään. Lisäksi tietty työtehtävä tai rooli voi edellyttää ainakin satunnaista lähityöskentelyä ja toisinaan lähipalaveri voi olla myös asiakkaan toive.

Työntekomalli oman elämäntilanteen mukaan

Asiantuntijatyöhön etätyö on tullut jäädäkseen viimeistään nyt. Täytenä itsestäänselvyytenä sitä ei voi kuitenkaan pitää, sillä työyhteisön sisällä tulee käydä työnteon malleista keskustelua ja sopia yhteiset raamit – kuten mistä tahansa muustakin koko työyhteisöä koskettavasta asiasta.

Atostekilla työntekijämme valitsevat työntekomallin oman elämäntilanteensa mukaan. Jos nyt valitsee esimerkiksi hybridimallin mukaisen työskentelytavan, ei se tarkoita sitä, että valinta olisi lopullinen. Etätyön mielekkyyttä voi lisätä vaikkapa muutto kauemmas toimistosta ja toisaalta taas toimistolle on aina mahdollista palata.

Työskentelypaikasta riippumatta atostekilaiset pitävät tärkeimpänä toimivaa ja aktiivista kommunikaatiota sekä työrauhaa, joka mahdollistaa keskittymisen. Myös toimivat työvälineet ovat suuressa roolissa. Tärkeintä työnteon kannalta on siis sujuvuus.

» Kiinnostaako työskentely Atostekilla? Lue lisää rekrysivuiltamme!


Annamari Lehtinen
HR-asiantuntija

 

 

Ida Pellinen
Markkinointi- ja viestintäasiantuntija