skip to Main Content

Alaikäisen puolesta asioinnin ongelmat Omakannassa

Covid-19-rokotuksiin ja -testituloksiin liittyviä todistuksia tarvitaan tällä hetkellä esimerkiksi matkustamista ja koronapassia varten. Useat alaikäisten lasten huoltajat ovat kohdannet ikävän yllätyksen, kun todistuksen tulostaminen Omakannasta ei ole onnistunut.

Tällä hetkellä koronaan liittyvät todistukset on mahdollista joko tulostaa itse Omakannasta tai pyytää terveydenhuollon ammattilaiselta. Kelan ohjeistuksen mukaan huoltajan on mahdollista tulostaa alaikäisen lapsen todistukset Omakannasta. Tulostamisen suhteen on kuitenkin esiintynyt ongelmia – miksi alaikäisten todistukset eivät tulostu, vaikka niiden pitäisi?

Potilastietojärjestelmien oltava ajan tasalla

Alaikäisten puolesta asiointi tuli käyttöön Kanta-palvelussa jo vuonna 2020. Palvelun avulla yli 10-vuotiaan lapsen huoltaja pääsee näkemään huollettavan terveystietoja. Tämä edellyyttää, että alaikäinen huollettava on antanut tähän suostumuksensa. Suostumus on yleensä käynti- tai käyntisarjakohtainen.

Käytännössä alaikäisen puolesta asiointi toimii kuitenkin vain silloin, kun alaikäistä potilasta hoitanut terveydenhuollon organisaatio on teettänyt tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmäänsä.

Jos potilastietojärjestelmää ei ole päivitetty, tietoa potilaan päätöskyvystä tai suostumuksesta ei voida tallentaa, vaikka potilas esimerkiksi suullisesti toiveensa ilmaisisikin. Omakanta tulkitsee puuttuvan tiedon tarkoittavan sitä, että suostumusta ei ole annettu, eikä tietoja tällöin pääse katsomaan. Tämä estää myös tietojen pohjalta luotavien todistusten tulostamisen.

Mikäli potilastietojärjestelmä on päivitetty, terveydenhuollon organisaatiossa kirjataan erikseen jokaiseen palvelutapahtumaan tieto potilaan päätöskyvystä ja suostumus huoltajalle luovuttamiseen. Tämä mahdollistaa sen, että alaikäinen voi halutessaan päättää, mitkä käyntitiedot voi luovuttaa ja mitkä ei. Uudistuksen tarkoituksena on ollut alaikäisen päätösvallan lisääminen.

Atostekin eRA-palvelussa tietojärjestelmäpäivitykset huomioitu

Muutokset ovat tulleet käyttöön hitaasti, mutta meidän asiakkaidemme osalta tarvitut tietojärjestelmäpäivitykset on jo tehty. Kaikki Atostekin eRA-palvelun kautta integroidut terveydenhuollon järjestelmät käyttävät alaikäisen puolesta asiointiin liittyviä ominaisuuksia. Oman hoitavan organisaatiosi tilanteen saat selville kysymällä suoraan heiltä.

Lue lisää Kanta-palvelusta: Alaikäisen puolesta asiointi


Marjaana Karttunen
eRA-tuotepäällikkö