skip to Main Content

ERA – sote-alan tarpeisiin kehitetty alusta, joka taipuu moneen

ERA, joka on alun perin merkinnyt e-reseptiä ja e-arkistoa, on sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön suunniteltu alusta, joka toimii liityntäpalveluna kansallisiin järjestelmiin. Mitä kaikkea Atostekin ERA-palvelu itseasiassa pitää sisällään?

Usein asiantuntijamme kuvailevat ERAa ominaisuuksiltaan moneen eri tarpeeseen taipuvaksi palveluksi. Poikkeuksellista ERAssa onkin juuri se, että se toimii sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon käytössä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat käyttää eRAa joko suoraan sen oman käyttöliittymän avulla tai erillisen integraation kautta. Joissakin tapauksissa käyttäjä ei edes välttämättä tiedä käyttävänsä ERAa, sillä palvelua on mahdollista käyttää muiden järjestelmien taustalla.

ERA eri näkökulmista

Mitä hyötyä ERAsta sitten on tavalliselle kansalaiselle? Entäpä mitä mahdollisuuksia ERA tuo sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille?

Lyhyesti sanottuna ERAssa käsitellään kansalaisten asiakas- ja potilastietoja kansallisten vaatimusten ja lainsäädännön mukaisesti. Palvelun kautta hoituvat muun muassa sähköiset lääkemääräykset sekä potilaan kirjaukset Kanta-arkistoon.

Tässä käytännön esimerkki: Olet laskettelulomalla Lapissa ja loukkaat jalkasi. Saat hoitoa paikalliselta lääkäriltä. Palaat takaisin lomamatkalta kotikaupunkiisi ja hoitoa jatketaan. ERAn avulla kotikaupungin lääkärin on mahdollista nähdä muiden lääkäreiden tekemät kirjaukset Kanta-arkistosta.

Sote-alan ammattilaisille ERA taas on työkalu, jonka avulla he pääsevät kätevästi käsiksi potilastietoihin tai sosiaalihuollon tietoihin. ERAn käyttö edellyttää, että sote-alan ammattilaisilla on voimassa oleva toimija- tai organisaatiokortti.

Miksi ERA kehitettiin?

Alun perin ERAa lähdettiin kehittämään puhtaasti asiakastarpeesta noin yhdeksän vuotta sitten. Tuolloin eräällä yksityisen terveydenhuollon organisaatiolla oli tarve sähköiselle lääkemääräyspalvelulle, koska lainsäädäntö määräsi, että lääkemääräykset pitää pystyä tuottamaan jatkossa sähköisesti myös yksityissektorilla.

Asiantuntijamme alkoivat selvittää, millä tavoin vaatimukset täyttävä sähköisen lääkemääräyksen palvelu olisi tehtävissä. Hyvin nopeasti kävi selväksi, että palvelun kehittäminen olisi iso projekti, johon yksittäisellä terveydenhuollon organisaatiolla ei olisi ollut varaa.

Atostekin osalta ajatusta ei kuitenkaan kuopattu, vaan sitä lähdettiin jalostamaan – mitäpä jos kehittäisimmekin yhteisen alustan, joka palvelisi monia organisaatioita ja tulisi samalla yksittäiselle toimijalle edullisemmaksi kuin täysin räätälöity ratkaisu? ERAsta on alusta alkaen haluttu rakentaa palvelu, joka toimii järkevästi ja kustannustehokkaasti.

ERA nyt

Nykyisin ERA on tietojärjestelmäalusta, joka mahdollistaa kansallisiin tietojärjestelmiin liittyvien ja niiden tietoja hyödyntävien sote-tietojärjestelmien ja -sovellusten ketterän kehittämisen. ERA huolehtii kansallisten vaatimusten ja lainsäädännön toteutumisesta potilas- ja asiakastietojen käsittelyn osalta, tuo kansallisten järjestelmien tiedot asiakastietojärjestelmien käyttöön ja mahdollistaa tiedon helpon viemisen kansallisiin järjestelmiin.

Tällä hetkellä ERA on käytössä noin 800–1000 organisaatiossa, mukana on sekä julkisen puolen toimijoita että yksityisen puolen organisaatioita. ERAn uudet lisäarvopalvelut, kuten koronatodistusten tulostus- ja kirjauspalvelu,ovat lisänneet asiakasmäärää merkittävästi. ERA on käytössä muun muassa kunnilla, kaupungeilla ja sairaanhoitopiireillä.

Myös palvelun turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: ERA ottaa sote-tietojen turvallisen käsittelyn vastuulleen asiakasjärjestelmien puolesta. ERAn avulla Kanta-tietojen hyödyntäminen ja tuottaminen on sekä helppoa että turvallista.

ERAn varaan on rakennettu jo iso liuta erilaisia järjestelmiä ja sovelluksia. Esimerkiksi ERA Kokonaiskuva on palvelu, joka kokoaa potilaan tiedot Kanta-palveluista selkeään muotoon. Hoitavan lääkärin on helppo hahmottaa potilaan kokonaiskuva diagnooseista, toimenpiteistä ja lääkityksistä.

Mitä tulevaisuudessa?

Aikaisemmin monet ovat ajatelleet Kanta-palvelua lähinnä arkistona, jonne vain säilötään valtava määrä sellaista dataa, jota ei koskaan hyödynnetä. Viime vuosien aikana tämä ajatus on kuitenkin muuttumaan päin, Kanta-palvelun dataa on alettu soveltamaan ja Kanta on muuttunut enemmän tiedon sujuvan siirtymisen ja käytön palveluksi kuin arkistoksi.

ERAsta halutaan rakentaa palvelu, joka tukee nimenomaan tätä kehitystä, ja joka nyt ja tulevaisuudessa on ylivoimaisesti paras tapa liittyä sote-tietojen kansallisiin palveluihin.

» Lue lisää ERA-palvelustamme


Ida Pellinen
Markkinointi- ja viestintäasiantuntija