skip to Main Content
Lääkäri käyttää pöytätietokonetta.

Näin ERA KTKP -järjestelmä otettiin käyttöön kuukaudessa lähes koko Suomessa

EU-koronatodistuksen tulostus- ja kirjaamispalvelu otettiin käyttöön keskellä kiireisintä lomakautta kesällä 2021. Miten palvelu onnistuttiin ottamaan käyttöön vain kuukaudessa?

Koronapandemia sekä ensimmäiset rokotteet herättivät tarpeen luoda luotettavan järjestelmän vapaan ja turvallisen liikkumisen helpottamiseksi EU:ssa – tätä varten kehitettiin EU:n digitaalinen koronatodistus. THL:n kansalliseen käyttöön tarjoama ja Atostekin toteuttama EU-koronatodistuksen tulostus- ja kirjaamispalvelu (KTKP) suunniteltiin julkisen terveydenhuollon organisaatioiden tarpeisiin.

ERA KTKP -järjestelmän pääasiallinen tarkoitus oli koronarajoitusten aikana varmistaa, että kaikilla kansalaisilla olisi tasavertainen ja yhtäläinen mahdollisuus osoittaa oma tilanteensa liittyen koronarokotuksiin, mahdollisesti sairastettuun koronatautiin tai koronatestitulokseen. Palvelu saatiin onnistuneesti käyttöön kuukaudessa keskellä kiireisintä lomakautta kesällä 2021.

Ketterä järjestelmä

KTKP-järjestelmän nopea käyttöönotto onnistui Atostek ERA -palvelun avulla. ERAn ylivoimainen teknologia mahdollistaa kansalliseen dataan pohjautuvien ratkaisuiden rakentamisen tehokkaasti ja nopeasti.

Perinteisesti ohjelmistot konfiguroidaan ja asennetaan organisaatiokohtaisesti. ERA on SaaS-ohjelmistona suunniteltu moniasiakaskäyttöön, eli sen konfiguraatio-ominaisuudet mahdollistavat suurenkin organisaatio- ja käyttäjämäärän lisäämisen siten, että ominaisuuksia voidaan samalla alustalla muokata kunkin käyttäjän tarpeisiin.

KTKP toimii web-käyttöliittymällä varustetun pilvipalvelun kautta, joten se on kevyt jaeltava. Palvelun käyttöönoton ainoa asennustyö on ERA SmartCard -kortinlukijaohjelmisto, jonka päivitykset ovat aina ladattavissa verkossa eikä sen jakelua varten tarvinnut luoda erillistä kanavaa.

Poikkeavaa KTKP-järjestelmässä on se, että käyttäjille haluttiin mahdollisimman suppeat näkymät ja oikeudet, jotta käyttö olisi organisaatioille kevyttä ja helppoa. Harva terveydenhuollon tietojärjestelmä taipuu siihen, että samalle pohjalle voidaan toteuttaa vain kolmen toiminnon palvelu tai vastaavasti jopa kokonainen potilastietojärjestelmä.

Käyttöönoton onnistunut prosessi

Järjestelmän ketteryyden lisäksi nopeaa käyttöönottoa edisti prosessi, jossa tunnistettiin alusta asti relevantit henkilöt, materiaalit, pullonkaulat ja käytössä olevat resurssit. Tästä emme voi toki ottaa koko kunniaa – viranomaistahot toimivat saumattomasti yhteen karsiakseen käyttöönoton tieltä sellaisia esteitä ja hidasteita, joihin heillä oli mahdollisuus vaikuttaa. THL:n projektiohjaus oli järjestelmällistä ja tehokasta sekä Kelan priorisointi onnistunutta.

Viranomaisten lisäksi käyttöönottavissa organisaatioissa onnistuttiin kesäloma-ajankohdan runsaista sijaisjärjestelyistä huolimatta nimeämään oikeat yhteyshenkilöt vastaamaan käytännön toimenpiteistä ja yhteydenpidosta. Käyttöönottoja ohjasi kautta linjan yhteinen tahtotila. Onkin ollut erityisen hienoa huomata, että byrokratiassa tehtiin selvästi tämän projektin aikana oivalluksia ja toimenpiteitä. Niiden ansiosta käyttöönotot ovat ylipäänsä sujuvoituneet.

Haasteeksi osoittautui käyttöönotto- ja tukipalveluiden saman skaalautuvuuden takaaminen. Osapuolilla ei ollut tarkkaa ennustetta siitä, kuinka suureksi volyymit kasvavat ja miten kukin organisaatio keskittää ja resursoi käyttäjiä. Hyvillä materiaaleilla, perehdyttämisellä ja asiakastuen ammattitaidolla saavutettiin kuitenkin palvelutaso, joka on iloksemme saanut paljon positiivista palautetta käyttäjiltä.

ERA KTKP numeroina

  • Ensimmäiset KTKP-palvelulla tulostetut todistukset näkivät päivänvalon 19.7.2021 ja käyttöönottoja tehtiin ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 82:ssa julkisen terveydenhuollon organisaatiossa. Sittemmin määrä on noussut 129:ään.
  • Nopeimmat käyttöönotot tehtiin vuorokaudessa. Eri vaiheineen käyttöönotot ovat kestäneet keskimäärin noin viikon ensimmäisestä yhteydenotosta.
  • Koronatodistuksia on tulostettu 12.4. mennessä melkein puoli miljoonaa (485 870 kappaletta).

Elina Hotti
Asiakaspalveluvastaava