skip to Main Content

Palkkaa gradun tekemisestä – tamperelainen ohjelmistoalan yritys on rahoittanut jo yli 50 opinnäytetyötä

Työelämään loikkaaminen kesken korkeakouluopintojen viivästyttää herkästi valmistumista. Tamperelainen ohjelmistoalan yritys Atostek on ratkaissut ongelman maksamalla gradun tekemisestä palkkaa suoraan koulun penkiltä rekrytoimilleen työntekijöille.

Yritys on tähän mennessä rahoittanut jo yli 50 opinnäytetyötä. Niiden tuloksena on kehitetty mm. liikkuvan robotin navigointijärjestelmää ja kansallisen sote-tiedon arkkitehtuuria sekä tutkittu diagnoosien avustamista tekoälyn avulla.

Opiskeluvaiheessa taloon tulleet ovat myös edenneet urallaan pitkälle. Tästä paras esimerkki on nykyinen toimitusjohtaja Mika Torhola, joka teki diplomityönsä Atostekille vuonna 2002.

– Haluamme auttaa opiskeluvaiheessa töihin tulleita valmistumaan kohtuullisessa ajassa, Torhola sanoo. – Diplomityön tai gradun kirjoittamiseen on varattu 350 työtunnin kiintiö, ja toteutunut keskiarvo on 273 tuntia.

Opiskelijan valmistuminen voi työssäkäynnin ohessa jopa nopeutua. Näin kävi tietojenkäsittelytieteestä filosofian maisteriksi vuonna 2019 valmistuneella Heidi Martikaisella, joka tutki gradussaan, miten voidaan tehdä käytettävyydeltään hyviä käyttöohjeita.

– Sen lisäksi, että sain kirjoittaa gradun palkallisella työajalla, sain Atostekissa myös todella hyvää ohjausta, Martikainen sanoo. – Monesti kuulee, että töihin siirtyminen lykkää valmistumista tai jopa estää sen kokonaan. Minun tapauksessani Atostekissa työskentely todennäköisesti nopeutti valmistumista tai ainakin teki gradun kirjoittamisesta sujuvaa ja kivutonta, hän jatkaa.

Vaikka Atostek rekrytoi opiskelijoiden lisäksi myös kokeneita ammattilaisia ja esimerkiksi tohtoreita, yhdistää koulutuksen ja osaamisen kehittämisen arvostaminen koko henkilöstöä. Työpaikalla onkin päätetty vähentää tehottomiksi koettuja palavereja, jotta tilaa saataisiin raivattua entistä enemmän osaamisen kehittämiseen. Sivistys kuuluu Atostekin ydinarvoihin ja jatkossa yrityksen sisäistä koulutusta järjestetäänkin Atostekin uudessa Sivistämössä.

Opiskelijoiden graduihin ja diplomitöihin tehtyä panostusta havainnollistetaan Atostekin julkaisemalla uudella videolla. Videon voit katsoa tiedotteen lopussa olevasta linkistä.

Lisätietoja:
Mika Torhola
Toimitusjohtaja
mika.torhola@atostek.fi
+358 50 412 3453

Atostek tarjoaa tietojärjestelmien ja ohjelmistokehityksen poikkitieteellisiä asiantuntijapalveluita. Yritys panostaa henkilöstönsä kehittämisessä korkeaan koulutukseen ja osaamiseen. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat terveydenhuolto ja lääketiede, teollisuuden tuotekehitys sekä julkisen sektorin IT-konsultointi. Atostekilla on myös tuotteistettuja terveydenhuollon SaaS-palveluita. Atostek on perustettu vuonna 1999 ja työllistää yhteensä yli sata henkeä toimipisteissään Tampereen Hervannassa ja Espoon Otaniemessä. Lisätietoa: atostek.com.