skip to Main Content

Poikkeuksellinen kesätyöaika — arki pyörii etänäkin

Kun kesätyöntekijöiden työsopimuksia solmittiin helmikuun tienoilla, ei kukaan meistä osannut aavistaa, millaista poikkeuksellista aikaa eläisimme touko-kesäkuussa Valtterin, Yvonnen, Juhanan, Laurin ja Villen työsuhteiden alkaessa. Kevään edetessä alkoi näyttää yhä todennäköisemmältä, että myös kesän ajan meillä työskenneltäisiin ainakin pääosin etänä.

Ohjelmistosuunnittelun kaltainen asiantuntijatyö on siirrettävissä kotitoimistolle ja tällä alalla työvälineiden haltuunotto sujuu vaivatta. Kevään kokemuksella tiesimme, että etäyhteydet toimivat hyvin ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus viedä kotiin kaikki tarvittavat työvälineet – aina työtuoleista alkaen. Tästä kaikesta huolimatta töiden aloittamiseen on liittynyt varmasti extrajännitystä niin aloittavien työntekijöiden kuin meidän vastaanottajienkin mielestä.

Kesätyöntekijämme ovat yleensä noin kolmannen vuoden yliopisto-opiskelijoita ja olemme monelle ensimmäinen oman alan työpaikka. Työtehtävät ovat ihan niitä oikeita ohjelmistosuunnitteluprojekteja; esimerkiksi tänä kesänä kesätyöntekijämme ovat mukana teollisuuden ja terveydenhuollon projekteissa. Ohjauksesta vastaavat kokeneemmat kollegat ja työtehtäviä sovitetaan aina kunkin työntekijän osaamistason mukaan. Uuden työntekijän työpiste sijoitetaan yleensä siten, että tiimin muut jäsenet ovat lähettyvillä ja kysymyksiin saa vastauksia huikkaamalla. Nyt kasvokkain toimistolla tapahtuvat kohtaamiset ovat olleet harvassa ja palaverit on pidetty etänä.

Näin kesäkuussa kaikki kesätyöntekijämme ovat jo aloittaneet, perehtyminen on käynnissä ja osa on jo päässyt käytännön toteutustehtäviin kiinni. Ensimmäisen kuukauden perusteella tiedämme, mitkä asiat ovat täyspäiväisessä etätyössä korostuneet.

Perehdytyskäytäntöjen viilausta

Nyt jos milloinkaan on ollut hyötyä tutuista toimintatavoista ja perehdytyskäytännöistä uuden työntekijän aloittaessa. Pyörää ei ole tarvinut keksiä kokonaan uudelleen, vaan ainoastaan soveltaa aiempia tapoja tarvittavin osin. Esimerkiksi ensimmäisenä työpäivänä on varattu riittävästi aikaa työvälineisiin tutustumiselle ja yleisten käytäntöjen läpikäymiselle oman tiiminvanhimman kanssa.

Apua matalalla kynnyksellä

Koskaan ei voi kysyä liikaa ja toisaalta koskaan ei voi myöskään muistuttaa uutta työntekijää kysymisen tärkeydestä liiaksi. Siitäkin huolimatta, että emme tapaa kasvokkain, on tärkeää pitää kynnys kysymysten esittämiselle mahdollisimman matalalla tasolla. Uudelle työntekijälle kerrotaan, keitä hän voi milloin tahansa nykäistä virtuaalisesti hihasta, jos jokin mietityttää. Työtä ohjaavan kollegan on hyvä säännöllisesti kysyä kuulumisia ja varmistaa, että uusi työntekijä tietää miten edetä työtehtävissään. Lisäksi on tärkeää muistaa, että perehtyminen ja uusien asioiden omaksuminen vie oman aikansa aina, ei vain tässä tilanteessa.

Sosiaaliset kontaktit ovat osa työarkea

Työssä ei kuitenkaan ole pelkästään kyse varsinaisten työtehtävien tekemisestä. Se pitää sisällään myös sosiaalisen ulottuvuuden: työyhteisöön kuulumisen, päivittäiset satunnaiset kohtaamiset toimistolla sekä arjen jakamisen lounas- ja kahvitaukokeskusteluissa. On hyvin erikoinen tilanne toivottaa uusia työntekijöitä tervetulleeksi, kun toimistolla on vain muutamia työntekijöitä paikalla ja käytävät sekä työhuoneet ovat hiljaisina. Tavoitteena on ollut, että etäaikanakin tutustutaan toisiimme. Meillä siirryttiin monen muun työpaikan tapaan kevään aikana etäkahvitaukoihin, mutta myös lautapeli-illat toteutuvat etänä ja kesäkuun alussa vietettiin perinteistä kesäpäivää etänä. Nämä eivät korvaa täysin sosiaalisia kontakteja toimistolla, mutta muistuttavat meitä siitä, että vapaamuotoista keskustelua tarvitaan edelleen ja ehkäpä jopa enemmän kuin aiemmin.

Kulunut kevät ja alkukesä saa meidät pohtimaan, onko tällä kaikella vaikutusta tuttuihin tapoihin ja käytäntöihin, joita meillä on tähän asti. Nyt kun esimerkiksi perehdytyskäytännöt ovat tulleet testatuiksi poikkeustilanteesta, niistä löytyy varmasti opittavaa tulevia perehdytyksiä silmällä pitäen.

Kaikesta huolimatta tänäkin kesänä meillä on mahdollisuus tarjota kesätyöntekijöillemme kokemuksia aiempaan tapaan, sillä arki projektityössä ei ole muuttunut. Ohjelmistosuunnittelijan taidot kehittyvät, kun yliopistossa opittua pääsee soveltamaan käytännössä. Kesän aikana tulevat niin uudet teknologiat, työkalut kuin projektityön eri vaiheetkin tutuiksi. Alkujännitys on vähitellen väistynyt ja tehnyt tilaa innostukselle ja uuden oppimiselle!


Annamari Lehtinen
HR-asiantuntija