skip to Main Content

PALVELUT

Pilvipalvelut

Maailma menee pilveen, ja Atostek on mukana sitä sinne viemässä.

Pilvipalveluilla voidaan asiayhteydestä riippuen tarkoittaa hieman eri asioita, kuten pilvestä tarjottavia loppukäyttäjien ja -käyttäjäorganisaatioiden sovelluksia (esimerkiksi selainkäyttöinen sähköpostiohjelma tai e-reseptisovellus), julkisia pilvialustoja kuten Amazon AWS tai Microsoft Azure, sekä niiden varaan rakennettavia sovelluksia, tai hybdridiratkaisuja, joissa tehdään integraatioita pilvipalveluiden ja on premises -palveluiden välille.

Pilvestä tarjottavat sovellukset

Atostekin paraatireferenssi pilvestä tarjottavista sovelluksista on oma ERA-palvelumme. Atostek ERA on monille käyttäjäorganisaatioille ja terveydenhuollon järjestelmätoimittajille samasta pilvipalvelusta tarjottava Kansallisen terveysarkiston (Kanta) liityntäpiste, joka tarjoaa sekä integraatiorajapinnat että valmiit selainpohjaiset käyttöliittymät.

ERA on ollut tuotantokäytössä jo yli viisi vuotta ja sillä on käyttäjinä tuhansia lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia.

Julkisen pilven ratkaisut

Olemme toteuttaneet useille asiakkaillemme julkisiin pilvialustoihin perustuvia sovelluksia ja ratkaisuja. Eniten käyttämämme alustat ovat Microsoft Azure ja Amazon AWS. Omista tuotteistetuista palveluistamme mm. eRA Kokonaiskuva tarjotaan Azure-pilvestä.

ERA Kokonaiskuva kerää lääkärille yhdellä silmäyksellä katsottavaksi potilaan koko hoitohistorian Kanta-palvelusta. » Lue lisää

Hybridipilvi

Hybridipilvellä tarkoitetaan arkkitehtuuria, jossa yhdistellään julkisen pilven, yksityisen pilven ja perinteisen palvelinympäristön palveluita. Yhdistämisellä voidaan tavoitella esimerkiksi joustavuutta tai parempaa kustannustehokkuutta, tai se voi olla väliaskel matkalla on premises -ympäristöistä täyteen pilvipohjaisuuteen. Hybridiratkaisuja tarvitaan myös silloin, kun pilvessä toimiva palvelu tarvitsee datan tai prosessien vuoksi integraatiota on premises -palveluihin tai päinvastoin.

Pilvessä toimivia sovelluksia ja perinteiseen on premises -ympäristöön sijoitettuja palveluita ja komponentteja yhdisteltäessä korostuu erityisesti tietoturvan merkitys. Atostekilta löytyvät ratkaisut ja osaaminen esimerkiksi VPN-tunnelien rakentamiseen julkisen pilven ja organisaatioverkon palveluiden välille.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!