skip to Main Content

Sastamala tietojen siirtämisen edelläkävijänä – Acute-järjestelmän tiedot siirrettiin Kantaan eRA Siirrolla

Terveydenhuollon organisaatioiden tietojen säilytysvelvollisuus voi käydä kalliiksi esimerkiksi vanhojen, muuten jo käytöstä poistuneiden potilastietojärjestelmien lisenssimaksujen muodossa. Kustannustehokkain ratkaisu olisi siirtää tiedot suoraan Kansalliseen terveysarkistoon (Kanta), mutta siirtoja tehdään Suomessa vielä vähän. Sastamalan työterveyden vanhan Acute-järjestelmän tiedot siirrettiin eRA Siirrolla Kantaan kesän 2018 aikana.

– Osa tiedoista oli kirjattu Acute-järjestelmään ennen Kanta-aikaa. Kun Työterveys Akaasia lopetti, jouduimme keksimään tietojen säilytykseen jonkun toisen ratkaisun. Luovuimme alkuun vaihtoehtona olleesta paperille tulostamisesta, kertoo Maaret Mäkinen, Sastamalan kaupungin erikoissuunnittelija.

Vaikka tietojen siirto suoraan Kanta-arkistoon olisi kustannustehokkaampaa ja helpompaa kuin vanhan potilastietojärjestelmän tekohengittäminen, tehdään potilastietojen siirtoja Suomessa vielä hyvin harvakseltaan. Kanta-arkistossa tieto on valtakunnallisesti saatavissa digitaalisessa muodossa, ja säilyttämisvelvoite täyttyy ilman paloturvallisuuden, tilan järjestämisen, järjestelmien ylläpidon ja osaavan työvoiman etsimisen aiheuttamia lisähaasteita ja -kustannuksia.

– Tietoja tullaan jatkossa siirtämään yhä enemmän, kun asiaan herätään, arvioi Atostekin liiketoimintajohtaja Miika Parvio. – Tällä hetkellä olemme markkinajohtaja. Pystymme viemään minkä tahansa potilastietojärjestelmän tiedot Kanta-arkistoon.

eRA Siirron avulla voidaan tulevaisuudessa myös viedä vanhoja sosiaalihuollon asiakastietoja Kanta-arkistoon. Tällä hetkellä tehtävien terveydenhuollon tietosiirtojen jälkeen lääkäri voi käyttää siirrettyjä tietoja esimerkiksi potilaan hoidon suunnittelussa ottaen huomioon myös ennen Kanta-arkiston julkaisua tallennettuja tietoja. Tietojen arkistointivelvoitteen täyttämisen lisäksi lääkärit voivat siis hoitaa potilasta tietojen avulla entistä kokonaisvaltaisemmin.

Sastamalan Acute-projektin varsinainen siirto-osuus toteutettiin kesän 2018 aikana.

– Projekti sujui alusta asti jouhevasti. Alkuvaiheessa keskustelimme paljon siitä, mitä tietoa siirretään ja kuka on rekisterinpitäjä. Hankkeen aikana luotiin uusia yleisiä linjauksia yhdessä THL:n ja Kelan kanssa työterveysaineiston siirtämisestä, joka toi lisähaastetta projektiin, kertoo Sastamalan hallintojohtaja Tapio Rautava.

– Meille vastattiin aina nopeasti ja yhteyshenkilö oli hyvin läsnä projektissa alusta asti. Atostek avusti prosessissa ammattimaisesti, lisää Mäkinen.

Kuvassa Maaret Mäkinen ja Tapio Rautava Sastamalan kaupungintalolla.

Lue lisää eRA Siirrosta ja ota yhteyttä!