skip to Main Content

Atostekille on myönnetty laatujärjestelmän ISO 9001-sertifikaatti

Keväällä 2018 alkaneen organisaation laatujärjestelmän auditoinnin myötä Bureau Veritas on myöntänyt Atostekille ISO 9001:2015 -sertifikaatin heinäkuussa 2018.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. Sertifikaatin saavuttaminen on yksi osa jatkuvaa sisäistä kehittämistyötämme, kommentoi Atostekin liiketoimintajohtaja Miika Parvio.

Yksi osa auditointia oli kehittää Atostekin sisäistä laaduntarkkailua. Laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että työ vastaa asiakkaan odotuksia. Sertifikaatti perustuu kahdeksaan laadunhallinnan periaatteeseen, esimerkiksi työntekijöiden sitoutumiseen, jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja asiakassuuntautuneisuuteen. Sertifiointiprosessin aikana kehitettiin entisestään sisäistä viestintää, johtamisjärjestelmää ja asiakaspalautteen käsittelyä.

– Sertifikaatin avulla voimme kertoa nykyisille ja tuleville asiakkaillemme, että otamme asiakastyytyväisyyden aina tosissamme, Parvio jatkaa. – Kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän.