skip to Main Content

Teollinen internet: Pilvipalvelualusta terveydenhuollon sovelluksille

Atostek, Espotel, Nextfour Group, Turun AMK ja PerkinElmer/Wallac ovat aloittaneet yhteisen tutkimushankeen otsikolla ”Industrial Internet Reference Architecture for Medical Platforms (RAMP)”.

Yhteisen tutkimushankkeen lisäksi kullakin yrityksellä on oma terveydenhuollon sovelluksiin liittyvä tuotekehityshanke. Tekes tukee hankkeita merkittävällä summalla Tekesin Internet of Things (IoT) -ohjelman puitteissa.

Tutkimushanke tukee suomalaisten yritysten strategisia valintoja, kun laitteet ja palvelut verkottuvat ja tulevat pilvipalvelupohjaisiksi. Hankkeessa määritellään referenssiarkkitehtuuri, joka kattaa oleelliset komponentit ja tarvittavat palvelut. Arkkitehtuurin pohjalta tehdään proof-of-concept-toteutus nykytekniikkaa käyttäen.

-Yhteinen tutkimushanke tuottaa kaikkien hyödynnettävissä olevaa tietoa, mutta se osuu erityisesti hankkeeseen osallistuvien yritysten tarpeeseen. Vastaavasti yritykset voivat antaa oman panoksensa toteutusalustan koeponnistuksessa. Näin tuetaan koko ekosysteemiä Suomessa ja voidaan yksilöidä ja ratkaista teknisiä haasteita laajemmin kuin yhden yrityksen hankkeessa. Kun tähän lisätään Tekes:n tuki, pientenkin yritysten voimat voivat riittäää vientiponnistuksiin, perustelee Atostek Oy:n toimitusjohtaja Mika Torhola hankkeeseen osallistumista.

Industrial Internet Reference Architecture for Medical Platforms »

Tekes: Teollinen internet -ohjelma »

Lisätietoja: Mika Torhola, Atostek Oy, puh. 050 412 3453