skip to Main Content

Atostek kehitti järjestelmistä riippumattoman liityntäpisteen Kansalliseen terveysarkistoon

Tamperelainen Atostek Oy on kehittänyt ohjelmiston, jonka avulla mikä tahansa potilastietojärjestelmä voidaan yhdistää Kansalliseen terveysarkistoon (Kanta). Kanta-palvelun rakentamisesta ja ylläpitämisestä vastaava Kela on auditoinut ohjelmiston.

Atostekin eRA-ohjelmiston liityntäpiste mahdollistaa lääkemääräysten kirjoittamisen ja potilastietojen arkistoon liittymisen yhden avoimen rajapinnan kautta. eRA-liityntäpistettä käyttämällä on mahdollista saada merkittäviä säästöjä, kun monimutkainen Kanta-integraatio voidaan hankkia valmiina komponenttina.

– eRA-järjestelmä on Suomen ainoa palvelu, jonka avulla muut potilastietojärjestelmät voidaan integroida Kanta-järjestelmään tai jonka avulla Kanta-järjestelmää voidaan suorakäyttää. Palvelu mahdollistaa myös suoraan verkkoselaimesta tehtävän reseptien ja potilaskertomuksen kirjoittamisen ilman kallista potilastietojärjestelmää, sanoo projektipäällikkö Juho Leppämäki.

eRA–palvelu on toteutettu ketteriä menetelmiä hyödyntäen ja se skaalautuu minkä kokoiseen järjestelmään tahansa. Palvelu on ollut tuotantokäytössä yli vuoden ja sillä on kirjoitettu kymmeniä tuhansia sähköisiä lääkemääräyksiä.

Kantaan liittyviä haasteita kuvaa toimitusjohtaja Mika Torholan mukaan hyvin, että aikataulut eivät ole pitäneet.

– Niissäkin yksiköissä, jotka ovat jo Kantaan liittyneet, on vielä paljon yksittäisiä ohjelmistoja, joita ei ole Kantaan liitetty. Lisäksi terveydenhuollossa on käynnissä suuria uusien tietojärjestelmien hankkeita. eRA-palvelulle on siis kysyntää. Meillä on paljon tyytyväisiä asiakkaita ja kiinnostus palvelua kohtaan kasvaa päivä päivältä, Torhola sanoo.

– Pystymme jo nyt tarjoamaan Apotille tai muille alueellisille tai valtakunnallisille hankkeille – kuten UNA tai ODA – helpon ja yksinkertaisen tavan liittyä Kanta-palveluihin avoimen rajapinnan avulla.

Atostek järjestää yhdessä THL:n kanssa koulutuksen Kanta-palveluun liittymisestä.

Lisätiedot:

Atostekin ja THL:n eRA-koulutus »

Atostekin eRA eResepti -palvelu »

Atostekin eRA eArkisto -palvelu »

Mika Torhola, puh. 045 113 0300

Juho Leppämäki, puh. 045 113 8883