skip to Main Content

Terveystalossa Atostekin e-reseptipalvelun käyttöönottokoe parhaimmillaan seitsemässä minuutissa

Terveystalo on hankkinut Atostekin eRA eResepti -palvelun noin 30 hammaslääkäriaseman käyttöön.

— Parhaimmillaan uuden toimipaikan käyttöönottokoe on onnistunut seitsemässä minuutissa, mikä oli kyllä jo kehujen arvoinen suoritus sekä Atostekilta että käyttöönottokokeeseen osallistuneelta hammaslääkäriltä, kertoo konsernin tietosuojavastaava ja tietojärjestelmäarkkitehti Marita Touru Terveystalosta.

— Meillä on tytäryhtiöinä hammaslääkäriasemia, joissa on vielä käytössä omat potilastietojärjestelmät. Tulevaisuudessa kaikilla hammaslääkäriasemilla käytetään samaa potilastietojärjestelmää.

— Tästä syystä emme nähneet järkevänä liittää kaikkia nykyisiä potilastietojärjestelmiä suoraan Kelan reseptikeskukseen, vaan tarvitsimme siirtymäkauden ajaksi jonkin muun ratkaisun.

— Teimme loppuvuonna 2016 kilpailutuksen, jonka tavoitteena oli löytää helposti käyttöön otettava e-resepti-palvelu vuoden 2016 loppuun mennessä. Atostekin eRA-palvelu nousi selväksi ykköseksi, kun valintaperusteina olivat sekä toimivuus, varmuus ja helppokäyttöisyys että käyttöönoton ja tuotannon aikainen tuki. Valintaan vaikuttivat tietenkin myös palvelun kokonaiskustannukset, Touru jatkaa.

Atostekin palvelun käyttöönotto sujui hienosti, ja nyt Terveystalon tytäryhtiöiden hammaslääkärit määräävät lääkkeitä Atostekin selainpohjaisella ratkaisulla. Pienempiä palvelun käyttöönottoja tehdään edelleen, koska Terveystaloon liittyy uusia toimijoita.

— Atostek toimittajana ja eRA palveluna ovat täyttäneet ja jopa ylittäneet kaikki odotukset käyttöönoton helppoudesta ja toimivuudesta. Järjestelmä on nopea perehdyttää, toimii luotettavasti ja käyttäjähallinnan kautta uusien käyttäjien ja toimipaikkojen lisäys on helppoa, Touru kehuu.

— Atostekin eRA-palvelua käytetään joissakin Terveystalon omissa toimipaikoissa myös integroituna toimipaikan potilastietojärjestelmään, Marita Touru kertoo.

— Palvelumme on siitä ainutlaatuinen, että se voidaan ottaa käyttöön joko itsenäisenä selainpohjaisena pilvipalveluna tai integroituna potilastietojärjestelmään. Lukuisat potilastietojärjestelmät sisältävätkin Atostek eRAn, jonka avulla ne kytkeytyvät Kanta-palveluiden sähköiseen lääkemääräykseen ja potilastiedon arkistoon, kertoo projektipäällikkö Marjaana Karttunen Atostekista.

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, joka toimii yli 70 paikkakunnalla ja jonka valtakunnalliseen verkostoon kuuluu 170 toimipaikkaa ja 17 lääkärikeskus-sairaalaa. Vuonna 2015 noin 10% Suomen kaikista lääkärikäynneistä tapahtui Terveystalon toimipisteissä.

Lisätietoja:
Marjaana Karttunen, Atostek, puh. 045 113 0300

Atostek eRA -palvelu