skip to Main Content

Kansallisiin tietovarantoihin perustuva terveydenhoidon järjestelmien ekosysteemi – mikä Kanta on?

Suomessa on maailman huippua oleva kansallinen terveystiedon tietovaranto – tutummin Kanta. Ratkaisu on lähes ainutlaatuinen, sillä muualla Kannan laajuudella toimivat terveydenhuollon arkistoratkaisut eivät ole olleet mahdollisia joko yhtenäisen hallinnon puutteen, lainsäädännön tai tietosuojaan liittyvien ongelmien vuoksi. Suomessa lainsäädäntö, tekniset ratkaisut, sekä valtion panostus määrittely- ja kehitystyöhön ovat mahdollistaneet koko maan kattavan arkiston synnyn.

Moni meistä on varmasti jo hyödyntänyt Kantaa OmaKannan kautta tarkastelemalla omia terveystietojaan ja laboratoriotuloksiaan, sekä lähettämällä uusimispyyntöjä resepteistä. Vanhemmilla on myös tietyin ehdoin pääsy alaikäisten lastensa tietoihin.

Paitsi potilaille itselleen, arkistosta on myös hyötyä terveydenhuollon ammattilaisille. Kun kertaalleen annat suostumuksesi, terveydenhuollon ammattilainen pääsee katsomaan terveystietojasi riippumatta siitä, missä ne on kirjattu. Oma lääkärisi näkee mökkipaikkakunnalla tapahtuneen päivystysreissun kirjaukset ja jatkohoidon järjestäminen sujuvoituu. Kanta myös laajenee jatkuvasti; seuraavina isoina kokonaisuuksina ovat kehittymässä sosiaalihuollon asiakastiedot, kuvantamisen kuva-arkisto ja omatietovaranto.

Ei vain tietojen arkisto

Jatkuvasta kehittymisestä ja monipuolistumisesta huolimatta Kanta on yhä mielletty lähinnä tiedon arkistoksi, eräänlaiseksi dokumenttivarastoksi, jonka tietoja haetaan tarvittaessa perinteisten potilastietojärjestelmien kautta.

Kannasta ja sen sisältämästä datasta voisi olla myös paljon muuhunkin. Kannan ympärille olisi mahdollista rakentaa laaja ekosysteemi erilaisia palveluita ja sovelluksia, jotka auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä erilaisissa käytännön tilanteissa.

Suurin este innovatiivisempien ratkaisujen kokeilemiselle ja kehittämiselle on kuitenkin monimutkainen yhteistestaus- ja sertifiointiseula, jonka läpäiseminen ja säännöllinen toistaminen tietojärjestelmältä vaaditaan, jotta se voi ottaa Kantaan yhteyttä. Integraatio on myös teknisesti hyvin vaativaa ja työlästä. Ymmärrettävistä syistä tällaiseen riittävät resurssit lähinnä suurimmilla potilastietojärjestelmätoimittajilla, joilla on kuitenkin Kanta-yhteyksien lisäksi paljon muita vaatimuksia.

Ekosysteemiajattelu vaatii kevyempiä tapoja päästä hyödyntämään Kannassa olevia tietoja, kuitenkaan tietosuojaa ja kansallisia vaatimuksia vaarantamatta. Tähän markkinarakoon syntyi Atostekin eRA-järjestelmä. Toisin kuin perinteiset potilastietojärjestelmät, jotka tarjoavat Kanta-sisältöjä vain muiden ominaisuuksiensa ohella, eRA keskittyy pelkästään niihin, ja tarjoaa asiakkailleen yksinkertaistetut rajapinnat Kanta-tietojen käsittelyä varten. eRA käy läpi koko A-luokan järjestelmältä vaaditun testaus- ja sertifiointiprosessin ja huolehtii, että kaikki vaatimukset esim. lokituksesta ja käyttäjänhallinnasta toteutuvat. eRAa hyödyntävät järjestelmät taas voivat keskittyä omaan kehitystyöhönsä, hyödyntää Kanta-palveluita eRAn kautta ja säilyä silti B-luokan järjestelminä!

eRAn kautta Kantaan on liitetty sekä perinteisiä potilastietojärjestelmiä että moderneja web- ja mobiilisovelluksia. Kun eRAn tiimi ottaa Kanta-kehityksen työläimmät vaiheet omille harteilleen, jää muille enemmän aikaa kehittää, innovoida ja laajentaa ekosysteemiä Kannan ympärille. Meiltä saa myös tukea ja tietoa liittyen Kannan vahvuuksiin ja rajoituksiin. Kenties juuri sinun ideasi voi avullamme toteutua?

Seuraavassa bloggauksessa valotamme asiaa esimerkkisovelluksen avulla!

Lue koko sarja:

  1. Kansallisiin tietovarantoihin perustuva terveydenhoidon järjestelmien ekosysteemi – mikä Kanta on? (13.8.2020)
  2. Kannan mahdollistama ekosysteemi: eRA Kokonaiskuva (25.8.2020)
  3. Kantaa hyödyntävän ekosysteemin tulevaisuus (15.9.2020)

Marjaana Karttunen
eRA-tuotepäällikkö