skip to Main Content

Kantaa hyödyntävän ekosysteemin tulevaisuus

Blogipostaussarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin Kannan ympärille rakentuvan palvelu- ja sovellusekosysteemin edellytyksiä ja mahdollisuuksia nykyhetkellä. Toisessa osassa esiteltiin eräs esimerkki ekosysteemin sovelluksesta: eRA Kokonaiskuva. Nyt onkin aika kääntää katse tulevaisuuteen!

Tällä hetkellä on mahdollista tehdä Kanta-tietoja hyödyntäviä sovelluksia terveydenhuollon henkilöstölle, jotka käyttävät niitä potilaan hoidossa tai konsultaatiotilanteessa. Pian tämä laajenee myös sosiaalihuollon tietoihin ja henkilöstöön. Molemmilla tapauksilla on yhteistä se, että haun tekee ammattihenkilö, ja se kohdistuu tiettyyn asiakkaaseen.

Esimerkiksi kansalaiselle suunnattujen sovelluksien kehittäminen ei siis toistaiseksi onnistu, sillä nykyisen lainsäädännön puitteissa ainoa sovellus, jolla on oikeus kansalaisen puolesta hakuja tehdä, on Kanta-palvelujen oma tuote OmaKanta. Käsittelyssä olevan asiakastietolain uudistuksen jälkeen tähän saattaa kuitenkin tulla muutos.

Anonymisoidun massatiedon hakeminen ei myöskään onnistu, ei edes ammattihenkilöiltä, sillä jokainen tietohaku kohdistetaan tiettyyn henkilöön. Tämä yhdessä lainsäädännön kanssa rajoittaa esimerkiksi datan hyödyntämistä tutkimus- ja tekoälysovelluksissa. Asiaan ei ole lähitulevaisuudessa luvassa muutosta, mutta seuraamme tilannetta tarkasti.

Unohdetaan kuitenkin hetkeksi nykyhetken rajoitteet, ja katsotaan vähän vapaammin mielin tulevaisuuteen.

Jo nyt on olemassa erilaisia kansalaisille suunnattuja yksityisten toimijoiden sovelluksia, jotka näyttävät esim. ajanvaraus- ja terveystietoja. Nykyisellään sovelluksia kertyy useita, eikä yhdelläkään ole kokonaiskuvaa käyttäjän tilanteesta. Erityisen haastavaksi tilanne muodostuu, mikäli potilas käy useilla eri toimijoilla saamassa hoitoa samaan sairauteen.

Mikäli sovellus olisi yhteydessä Kantaan, sen ei enää tarvitsisi olla sidoksissa yksittäiseen terveydenhuollon toimijaan, ja tiedot eri organisaatioissa annetusta hoidosta olisivat samassa paikassa. Kanta voisi mahdollistaa sovellusten jatkokehityksen muistuttamaan reseptien, rokotusten tai näöntarkastusten uusimisesta, lääkkeiden ottamisesta ja erilaisista riskitiedoista. Yhdistettynä Omatietovarannon toimintaan, sovellus voisi muistuttaa käyttäjäänsä tekemään ja syöttämään esimerkiksi säännöllisen verenpaine- tai sokerimittauksensa tuloksia, jotka lähetettäisiin suoraan lääkärin katsottavaksi sopivin välein.

Sovelluksia voisi myös erikoistaa tiettyyn käyttöön, esim. raskauden aikaisiin tarpeisiin, vanhustenhoitoon tai diabetesta sairastavan tueksi, ja tarjota siten räätälöidympiä ominaisuuksia juuri kohderyhmän tarpeisiin.

Tekoälykehitys terveydenhoidon tukena

Kansalaisten terveydenhuollon tukemisen lisäksi Kannalla on paljon potentiaalia tutkimuksen ja tekoälykehityksen edistämisessä. Tekoälysovellukset voisivat Kannan anonymisoituja datamassoja analysoimalla tehdä nimenomaan suomalaisten terveysprofiiliin sopivia riskianalyyseja, epidemiaennusteita ja kvantitatiivista tutkimusta, ja jopa avustaa diagnosoinnissa.

Yksinkertaisissa tapauksissa, esim. reseptien uusimisessa, voisi myös käyttää tekoälylääkäriä ihmislääkärin sijaan, ja vapauttaa resursseja vaativampaan hoitotyöhön.

Yllä esitellyt muutamat esimerkit ovat vain pieni osa siitä, mitä Kanta-palveluihin kerääntyvällä datalla voidaan tehdä, mikäli Kannan tekninen kehitys ja lainsäädäntö antavat myöden! Me Atostekilla seuraamme tätä kehitystä tarkasti, ja tarjoamme mielellämme alustan ja tukemme uusien Kannan ekosysteemiä laajentavien ideoiden kehittämiselle eRAn rajapintojen avulla.

 

Lue koko sarja:

  1. Kansallisiin tietovarantoihin perustuva terveydenhoidon järjestelmien ekosysteemi – mikä Kanta on? (13.8.2020)
  2. Kannan mahdollistama ekosysteemi: eRA Kokonaiskuva (25.8.2020)
  3. Kantaa hyödyntävän ekosysteemin tulevaisuus (15.9.2020)

Marjaana Karttunen
eRA-tuotepäällikkö