skip to Main Content

Täytä arkistointivelvoite siirtämällä vanhat potilastiedot Kantaan — takaisinmaksuaika jopa alle 2 vuotta

Atostekin eRA Siirrolla vanhojen potilas- ja asiakastietojen siirto on mahdollista jo lähes kaikista vanhoista tietojärjestelmistä. Arkistointivelvoite täyttyy, kun tiedot siirretään suoraan Kansalliseen terveysarkistoon eli Kantaan.

Erilaisten sote-tietojärjestelmien elinkaari on tietojen arkistointivelvoitteeseen nähden lyhyt. Se aiheuttaa haasteita tietojen säilytyksessä; niistäkin järjestelmistä, joita ei enää pystytä hyödyntämään, maksetaan yhä lisenssi- ja ylläpitomaksuja.

Vanhojen tietojen siirtoja tehdään yhä verrattaen vähäisissä määrin, vaikka tietojen siirtyminen suoraan Kanta-arkistoon olisi kannattavampaa kuin nykyinen arkistointitapa vanhoissa potilas- ja asiakastietojärjestelmissä.

— Kannassa tiedot pysyvät tallessa ja tästä ei aiheudu enää säilytyskustannuksia arkistovelvoitteen haltijalle. Tietojen siirto on kuitenkin monimutkaisempi kokonaisuus, kuin vain datan siirto paikasta toiseen, kertoo Atostekin liiketoimintajohtaja Miika Parvio.

— Ennen tietojen siirtoa projektia valmistellaan viranomaisten, kuten THL ja Kela, kanssa. Siirrettävä data on myös tärkeää analysoida ja sovittaa kansallisiin määrittelyihin ennen siirron toteuttamista. Asiantuntemusta tarvitaan varsinkin tietosisältöihin liittyvistä kansallisista vaatimuksista, hän jatkaa.

— Tämän lisäksi sosiaalihuollon tietojen siirtoihin tarvitaan sertifioitu A-luokan tietojärjestelmä.

Investointi maksaa itsensä takaisin jopa alle kahdessa vuodessa

Atostekin suorittama koneellinen poiminta tulee usein edullisemmaksi kuin palvelun ostaminen tietojärjestelmän toimittajalta.

eRA Siirto -palvelulla on siirretty jo useita potilas- ja asiakastietojärjestelmiä Kantaan esimerkiksi Efficasta, Acutesta, ProConsonasta ja Mediatrista. Käynnissä on tällä hetkellä kymmeniä eri järjestelmien siirtoprojekteja.

— Atostekilla on jo vuosien kokemus siirtojen toteuttamisesta. Varsinainen tietojen siirto on vain yksi osa projektista. Meiltä saa tuen ja avun koko projektin ajalle, Parvio lisää.

Ota yhteyttä:

j-p

Miika Parvio

eRA Siirto
miika.parvio@atostek.fi
+358 45 113 8881

Lue lisää

» Sastamala tietojen siirtämisen edelläkävijänä